Innsjø

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 13 av 13


InnsjølinjeFiktiv objekttype

fiktiv delelinje i innsjøer -- Definition -- Fictious partition line in lakes.


InnsjøInnsjøSperre objekttype

hjelpelinje for avgrensning av en innsjø mot en annen innsjø der det ikke er elv mellom -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface from another lake where there is no river between them.


ØyInnsjø objekttype

landområde omringet av elv, innsjø eller hav -- Definition -- Land surface which is encircled by a river, lake or the sea.Innsjø objekttype

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water.


HavInnsjøSperre objekttype

en fiktiv linje som definerer grensen mellom hav og innsjø, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann) -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface where it turns into sea surface. At the same altitude as the shoreline (by middle high tide).


Innsjøkant objekttype

konturlinje mellom land og innsjø -- Definition -- Demarkation line between land and lake surface.


ØyInnsjøGrense objekttype

avgrensning av landområde omringet av elv, innsjø eller hav -- Definition -- Demarkation line for a land surface which is encircled by a river, lake or the sea.


InnsjøElvSperre objekttype

hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal/grøft -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface from river, canal or ditch.


InnsjøkantRegulert objekttype

avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert -- Definition -- Demarkation line for dammed or regulated lake.TypeInnsjø kodeliste

type innsjø (ferskvann eller brakkvann) -- Definition - - Lake type (freshwater or brackish water).