ØyInnsjø IslandLake

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

landområde omringet av elv, innsjø eller hav
Land surface which is encircled by a river, lake or the sea.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis ØyInnsjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ØyInnsjø 1 avgrensning ØyInnsjøGrense 0..*