Innsjøkant LakeEdge

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

konturlinje mellom land og innsjø
Demarkation line between land and lake surface.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Innsjøkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning Innsjøkant 0..*