Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_685BB932_B3A1_44ce_BC37_70C0A49BF43C;modell;;diagram;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_0342D2BE_7187_4dbf_A90D_23A91799101E;InnsjølinjeFiktiv;fiktiv delelinje i innsjøer -- Definition -- Fictious partition line in lakes.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_0771FD33_7F66_47fc_9118_757526893250;InnsjøInnsjøSperre;hjelpelinje for avgrensning av en innsjø mot en annen innsjø der det ikke er elv mellom -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface from another lake where there is no river between them.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_3BFF8E66_7FE8_4277_86BD_5816034653DC;ØyInnsjø;landområde omringet av elv, innsjø eller hav -- Definition -- Land surface which is encircled by a river, lake or the sea.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_44AB3338_F761_47b5_A130_F38390B8E12C;Øy;;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;Innsjø;en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_AC325766_1DCE_4ef2_9031_71906F61C4B3;HavInnsjøSperre;en fiktiv linje som definerer grensen mellom hav og innsjø, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann) -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface where it turns into sea surface. At the same altitude as the shoreline (by middle high tide).;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_AEFE276A_7F8D_4f3a_8CC4_940E7991D323;Innsjøkant;konturlinje mellom land og innsjø -- Definition -- Demarkation line between land and lake surface.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_B6C73405_87B5_4a00_824A_EFBDAEBA148F;ØyInnsjøGrense;avgrensning av landområde omringet av elv, innsjø eller hav -- Definition -- Demarkation line for a land surface which is encircled by a river, lake or the sea.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_B86B33B3_4AD3_4bb6_93FF_14AA8707EB59;InnsjøElvSperre;hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal/grøft -- Definition -- Construction line for delimitation of lake surface from river, canal or ditch.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_F657D557_0DF6_4113_AD7A_998FCA9CA4C6;InnsjøkantRegulert;avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert -- Definition -- Demarkation line for dammed or regulated lake.;objekttype;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_78FC3242_63DA_4ef3_AD33_E9C700D0F005;OmkranserØy;;kodeliste;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_C7638705_A1D6_4a06_A816_2C9B46BB8EB6;TypeInnsjø;type innsjø (ferskvann eller brakkvann) -- Definition - - Lake type (freshwater or brackish water).;kodeliste;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø EAID_0342D2BE_7187_4dbf_A90D_23A91799101E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\InnsjølinjeFiktiv EAID_0771FD33_7F66_47fc_9118_757526893250;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\InnsjøInnsjøSperre EAID_3BFF8E66_7FE8_4277_86BD_5816034653DC;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\ØyInnsjø EAID_3BFF8E66_7FE8_4277_86BD_5816034653DC;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\ØyInnsjø EAID_44AB3338_F761_47b5_A130_F38390B8E12C;omkranser;;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Øy EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;arealInnsjø;areal av innsjøens vannflate -- Definition -- the area of the water surface of the lake ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;arealNedbørfelt;areal av det nedbørfelt som drenerer til et punkt eller linje -- Definition -- area of the ??watershed/catchment basin which drains towards a point or line ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;avløpInnsjø;normalt årlig avløp fra Innsjø for perioden 1931-60 i kubikkmeter pr. sekund (middeltilsig) -- Definition -- normal annual outflow from lake for the period 1931-60 in cubic metres per second (mean ??inflow/afflux) ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;dypMiddel;middel dyp på innsjøen -- Definition -- mean depth of the lake ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;dypStørstMålt;innsjøens største målte dybde -- Definition -- the greatest depth measured in the lake ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;magasinNr;løpenummer på kraftverksreguleringsmagasin fra NVE -- Definition -- serial number of ((power plant, generating station, power station)) regulating reservoir from NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;omkretsInnsjø;innsjøens omkrets -- Definition -- the circumference of the lake ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;oppmåltKote;høyde over havet på vannspeilet ved oppmåling -- Definition -- elevation above sea level of water surface at time of survey ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;oppmåltÅr;årstall da innsjøen ble dybdeoppmålt -- Definition -- year when the lake was sounded ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;tidOppholdVann;tiden vannet tar for å strømme gjennom innsjøen -- Definition -- the time it takes for the water to flow through the lake ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;typeInnsjø;type innsjø (ferskvann eller brakkvann) -- Definition -- type of lake (freshwater or brackish water) ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannføringMidlere;midlere/gjennomsnittlig vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund -- Definition -- mean/average water flow measured in cubic metres per second ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannføringMinste;minste vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund -- Definition -- the lowest water flow measured in cubic metres per second ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannføringStørst;største vannføring målt i kubikkmeter pr. sekund -- Definition -- greatest water flow measured in cubic metres per second ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannstandHøyesteRegulert;høyeste regulerte vannstand -- Definition -- highest regulated water level ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannstandHøyestRegistrert;høyeste registrerte vannstand i uregulert vann -- Definition -- highest water level registered in unregulated lake;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannstandLavestRegistrert;laveste registrerte vannstand i uregulert vann, gitt i meter -- Definition -- lowest water level registered in unregulated lake, given in metres ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannstandLavestRegulert;laveste regulerte vannstand -- Definition -- lowest regulated water level ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vannstandRegHøyestRegistrerte;høyeste registrerte vannstand i regulerte vann -- Definition -- highest water level registered in regulated lake/reservoir ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vassdragsnummer;;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;vatnLøpenummer;unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister -- Definition -- unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_6A34A525_7D4D_4091_B4EC_1D1FFF0DE021;volumInnsjø;innsjøens volum i nærmeste hele tusen kubikkmeter, hvis kjent -- Definition -- the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known ;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjø EAID_AC325766_1DCE_4ef2_9031_71906F61C4B3;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\HavInnsjøSperre EAID_AEFE276A_7F8D_4f3a_8CC4_940E7991D323;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\Innsjøkant EAID_B6C73405_87B5_4a00_824A_EFBDAEBA148F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\ØyInnsjøGrense EAID_B86B33B3_4AD3_4bb6_93FF_14AA8707EB59;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\InnsjøElvSperre EAID_F657D557_0DF6_4113_AD7A_998FCA9CA4C6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Innsjø;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Innsjø\InnsjøkantRegulert