InnsjølinjeFiktiv LakeLineFictitious

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

fiktiv delelinje i innsjøer
Fictious partition line in lakes.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis InnsjølinjeFiktiv i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Innsjø 1..2 innsjølinjeFiktiv InnsjølinjeFiktiv 0..*