TypeInnsjø LakeType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

type innsjø (ferskvann eller brakkvann)
Lake type (freshwater or brackish water).

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
brakkvannslokalitet. Innsjø med tilførsel av saltvann ved flo 2
ferskvannsforekomst 1
Verdi Navn Beskrivelse
2 brakkvannslokalitet. Innsjø med tilførsel av saltvann ved flo
1 ferskvannsforekomst
Name Type English Description
brakkvannslokalitet. Innsjø med tilførsel av saltvann ved flo <undefined> brackish water locale. Lake with ??supply/feed of salt water at high tide
ferskvannsforekomst <undefined> fresh water aquifer

Vis TypeInnsjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1