InnsjøInnsjøSperre LakeLakeBarrier

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

hjelpelinje for avgrensning av en innsjø mot en annen innsjø der det ikke er elv mellom
Construction line for delimitation of lake surface from another lake where there is no river between them.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis InnsjøInnsjøSperre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Innsjø 2 avgrensning InnsjøInnsjøSperre 0..*