ØyInnsjøGrense IslandLakeBoundry

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

avgrensning av landområde omringet av elv, innsjø eller hav
Demarkation line for a land surface which is encircled by a river, lake or the sea.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ØyInnsjøGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ØyInnsjø 1 avgrensning ØyInnsjøGrense 0..*