InnsjøElvSperre LakeRiverBarrier

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal/grøft
Construction line for delimitation of lake surface from river, canal or ditch.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis InnsjøElvSperre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ElvBekk 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon KanalGrøft 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon KanalGrøft 1 avgrensning/avgrensning innsjøElvSperre InnsjøElvSperre 0..*
assosiasjon ElvBekk 1 avgrensning/avgrensning InnsjøElvSperre 0..*