HavInnsjøSperre SeaLakeBarrier

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

en fiktiv linje som definerer grensen mellom hav og innsjø, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann)
Construction line for delimitation of lake surface where it turns into sea surface. At the same altitude as the shoreline (by middle high tide).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis HavInnsjøSperre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Innsjø 1 avgrensning HavInnsjøSperre 0..*