Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 29 av 29

Administrative enheter - fylker og kommuner produktspesifikasjon

inndeling av Norge i fylker og kommuner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner

Gyldig

20240101


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Utkast

2.0


Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101 produktspesifikasjon

Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Utkast

20220101


NIBAS implementering produktspesifikasjon

spesifikasjon av Nasjonal indelingsbase (NIBAS)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering

Utkast


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Datamodell for Statistiske enheter grunnkretser. Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Gyldig

20240101


Valgdistrikter produktspesifikasjon

Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med de 19 valgdistriktene som er brukt tidligere år. Inndelingen tilsvarer i store trekk fylkesinndelingen fra 2017 da landet var delt i 19 fylker. Det er justert for kommunesammenslåinger og overføring av kommuner på tvers av valgdistriktsgrensene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgdistrikter

Gyldig

20210701


Valgkretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgkretser

Utkast

20190520


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Ukjent

3.0


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Ukjent

3.1.20140201


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Utkast

4.0


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Erstattet

4.1


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Erstattet

4.2


Administrative og statistiske inndelinger produktspesifikasjon

Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger

Utkast

1.0


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Utkast

2.0


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Utkast

20190101


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Gyldig

20211115


Postnummerområder produktspesifikasjon

Postens inndeling av Norge i postområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Gyldig

20180215


Postnummerområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Erstattet

20151210


Rester som ikke er med versjon 1.0 produktspesifikasjon

Må vurdere om dette skal tas inn i ProdSpec etter hvert.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Rester som ikke er med versjon 1.0

Ukjent

4.5


RiksgrenseUtkast pakke

Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast

Utkast

1.0


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Utkast

2.0


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Ukjent

1.0.20131001


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Ukjent

1.0.20150916


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Erstattet

1.5_20180115


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Gyldig

20210701


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datamodell for stemmekretser. Stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Gyldig

20230701


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Ukjent

2012-1-1.april


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

justert versjon av applikasjonsskjema NorgesMaritimeGrenser som er tilpasset GML-leveranse via WFS

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Ukjent

2014-1-1


Maritime_grenser produktspesifikasjon

grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Maritime_grenser

Utkast

1.0