Valgdistrikter

Kartverket Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med de 19 valgdistriktene som er brukt tidligere år. Inndelingen tilsvarer i store trekk fylkesinndelingen fra 2017 da landet var delt i 19 fylker. Det er justert for kommunesammenslåinger og overføring av kommuner på tvers av valgdistriktsgrensene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Valgdistrikter/20210701