Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_2EA6D90F_690B_4f04_A7A7_11800A057B8D;Administrative enheter - fylker og kommuner;inndeling av Norge i fylker og kommuner ;produktspesifikasjon;20240101;Gyldig;Administrative enheter - fylker og kommuner;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner EAPK_7881A348_8270_47fc_93FC_A82A55775C90;Administrative og statistiske inndelinger;Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAPK_D1957B5E_6E18_442b_9FBF_952AB4BBB4AB;Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101;Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.;produktspesifikasjon;20220101;Utkast;Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101 EAPK_CE3AF427_358E_46b1_A43F_CA75A42010C8;NIBAS implementering;spesifikasjon av Nasjonal indelingsbase (NIBAS);produktspesifikasjon;;Utkast;NIBAS implementering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering EAPK_050307A9_9B6F_430b_85A2_9F9C8E899D86;Statistiske enheter grunnkretser;Datamodell for Statistiske enheter grunnkretser. Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. ;produktspesifikasjon;20240101;Gyldig;StatistiskeEnheterGrunnkretser-20240101;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAPK_8DF1CB5B_AA21_4179_A120_0A4ED8F8B7FD;Valgdistrikter;Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med de 19 valgdistriktene som er brukt tidligere år. Inndelingen tilsvarer i store trekk fylkesinndelingen fra 2017 da landet var delt i 19 fylker. Det er justert for kommunesammenslåinger og overføring av kommuner på tvers av valgdistriktsgrensene.;produktspesifikasjon;20210701;Gyldig;Valgdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgdistrikter EAPK_615592C8_CCFD_4f84_80E7_10B0A9C2665F;Valgkretser;Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.;produktspesifikasjon;20190520;Utkast;Valgkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgkretser EAPK_C51A98EB_EE26_49b7_95AA_E05603417657;Administrative og statistiske inndelinger;;produktspesifikasjon;3.0;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAPK_5C3DC9A4_9915_4878_9511_11FE82F79A42;Administrative og statistiske inndelinger;;produktspesifikasjon;3.1.20140201;Ukjent;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAPK_048C9E23_0A2D_44c0_BA36_4AF2BCE9FBD4;Administrative enheter;spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter;produktspesifikasjon;4.0;Utkast;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAPK_AFBA00A7_C63A_49f8_958E_B94C7EEE4188;Administrative enheter;spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter;produktspesifikasjon;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAPK_00338335_1357_4832_870C_3BABD8C80927;Administrative enheter;spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter;produktspesifikasjon;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAPK_3CEE0D59_EA80_4fd1_B1E3_D64181D89BDD;Administrative og statistiske inndelinger;Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Administrative og statistiske inndelinger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger EAPK_4F07E2E0_A21B_428f_8ACC_CFF64FE9CEEF;Norges maritime grenser;Datasettet viser Norges maritime grenser;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAPK_1B729077_B42C_4342_BD18_B9742B353D60;Norges maritime grenser;Datasettet viser Norges maritime grenser;produktspesifikasjon;20190101;Utkast;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAPK_7B0AD760_05C4_49e3_9D36_42BC53A612D0;Norges maritime grenser;Datasettet viser Norges maritime grenser;produktspesifikasjon;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAPK_6CF34220_2B60_4f61_82FA_F6EEA954BB91;Postnummerområder;Postens inndeling av Norge i postområder;produktspesifikasjon;20180215;Gyldig;Postnummerområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder EAPK_EFBFCC8A_29C2_4dce_9AA8_D0C843B465D9;Postnummerområder;;produktspesifikasjon;20151210;Erstattet;Postnummerområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder EAPK_CBB7FDCF_E4AE_44d6_ABAD_A0F5DA6B9058;Rester som ikke er med versjon 1.0;Må vurdere om dette skal tas inn i ProdSpec etter hvert.;produktspesifikasjon;4.5;Ukjent;Rester som ikke er med versjon 1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Rester som ikke er med versjon 1.0 EAPK_F088A3C2_6FF0_40ed_93E2_52A95E5708C1;RiksgrenseUtkast;Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling;pakke;1.0;Utkast;Riksgrense;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast EAPK_6D99B81E_FA2D_4fb3_A46B_A011532F7B4B;Statistiske enheter grunnkretser;Modell for grunnkrets- og delområdeinndeling til bruk i leveranser;produktspesifikasjon;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAPK_4DE31661_7793_4493_93EE_A7BC596628BE;Statistiske enheter grunnkretser;;produktspesifikasjon;1.0.20131001;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAPK_BEADBB14_3D97_4001_AA57_7F2D7829B88C;Statistiske enheter grunnkretser;;produktspesifikasjon;1.0.20150916;Ukjent;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAPK_AF248ADF_029D_4baf_AB41_0B776567FB6A;Statistiske enheter grunnkretser;Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).;produktspesifikasjon;1.5_20180115;Erstattet;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAPK_E578B777_8FE7_4e2a_B01B_D3DEE76F03B8;Stemmekretser;Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.;produktspesifikasjon;20210701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAPK_9E0E9ECD_7523_4d8a_B827_FB2BDEA8A621;Stemmekretser;Datamodell for stemmekretser. Stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet.;produktspesifikasjon;20230701;Gyldig;Stemmekretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser EAPK_3B5D0629_14BC_4bfb_8B6F_70F999274D4F;Norges maritime grenser;;produktspesifikasjon;2012-1-1.april;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAPK_B3CA0BAF_36CD_42ac_A178_68882E5E728D;Norges maritime grenser;justert versjon av applikasjonsskjema NorgesMaritimeGrenser som er tilpasset GML-leveranse via WFS;produktspesifikasjon;2014-1-1;Ukjent;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAPK_532AEE94_D8EB_4619_9D50_219B3554413F;Maritime_grenser;grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter;produktspesifikasjon;1.0;Utkast;Maritime_grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Maritime_grenser