Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellering av QMS-base for forvaltning av administrative og statistiske inndelinger

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AdmOgStatInndelinger/20160309

Viser treff 1 - 15 av 15

Nasjonal_hovedinndeling pakke

inndelingen av Norge i fylker og kommuner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Nasjonal_hovedinndeling

Utkast

2.0


Statistisk_inndeling pakke

inndeling av Norge i grunnkretser og delområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Statistisk_inndeling

Utkast

1.0


Kommunale_kretser pakke

inndeling av Norge i valgkretser og skolekretser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Kommunale_kretser

Utkast

2.0


Etats-_og_sektorinndeling pakke

administrativ inndeling for etaters eller institusjoners myndighetsområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Etats-_og_sektorinndeling

Utkast

1.0


Forvaltningsområder_og_lovers_virkeområde pakke

geografisk avgrensning av hvor en lov gjelder, eller blir forvaltet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative og statistiske inndelinger\Forvaltningsområder_og_lovers_virkeområde

Utkast

1.0

Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Endringsflagg datatype

endringsinformasjon om et objekt Merknad: Inntil videre vil hele objektet merkes med endringsflagget. I det videre arbeidet (framtidige versjoner) vil denne kunne utvides, f.eks ved å angi om endringen er knyttet til geometrien, egenskapene eller relasjoner


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


TypeEndring kodeliste

endringsstatus for objektet


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based