Postnummerområder

Kartverket Gyldig 20180215

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Postens inndeling av Norge i postområder

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Postnummeromrader/20180215

Viser treff 1 - 13 av 13

PostområdeGenEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Postnummerområdegrense objekttype

avgrensing av postområde -- Definition -- delimitation of postal area


Postnummerområde objekttype

underinndeling av postregionene som avgrenses av postsonegrenser, postregionsgrenser og postområdegrenser -- Definition -- subdivision of the postal regions delimited by postal zone boundaries, postal region boundaries and postal area boundaries


PostområdegrenseGenEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap, som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Egenskapen kompaktifiseres. Merknad: Kvalitet er en påkrevd egenskap.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


PostnummerområdeId datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

Metode for måling av posisjon i grunnriss (x,y) (og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss). Merknad: Målemetode er en påkrevd egenskap.