NIBAS implementering

Kartverket Utkast

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjon av Nasjonal indelingsbase (NIBAS)

Viser treff 1 - 13 av 13

Kommunale kretser pakke

underinndeling av kommuner brukt i kommunal forvaltning For eksempel: stemmekretser og skolekretser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering\Kommunale kretser

Utkast

1.0


Nasjon Kommuner og Fylker pakke

inndeling av Norge i nasjon, fylker og kommuner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering\Nasjon Kommuner og Fylker

Utkast

1.0


SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt pakke

Generelle klasser med fellesegenskaper som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering\SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt

Utkast

1.0


Statistisk inndeling pakke

inndeling av Norge i grunnkretser og delområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\NIBAS implementering\Statistisk inndeling

Utkast

1.0
NIBAS_Fellesegenskaper objekttype

abstrakt supertype med felles egenskaper som gjelder for hele Nasjonal inndelingsbase.


Dokumentasjonsreferanse objekttype

henvisning til dokumenter som er med å fastlegge aktuell grense.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer. Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer?page=2


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte nummer. Fylket skal alltid ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/fylkesnummer


Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions


TypeEndring kodeliste

oversikt over type endringer et objekt kan gjennomgå.


TypeAvgrensning kodeliste

oversikt over ulike typer avgrensingslinjer.