Postnummerområder

Kartverket Erstattet 20151210

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 6 av 6

Datatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder\Datatyper

Erstattet

1.0


Kodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder\Kodelister

Erstattet

1.0
Postområdegrense objekttype

avgrensing av postområde -- Definition -- delimitation of postal area


Postområde objekttype

underinndeling av postregionene som avgrenses av postsonegrenser, postregionsgrenser og postområdegrenser -- Definition -- subdivision of the postal regions delimited by postal zone boundaries, postal region boundaries and postal area boundaries