SkogressursFlate

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Figurer av relativ homogen skog som kan beskrives med de samme egenskapsverdiene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
treslag Dominerende treslag SkogressursTreslag (kodeliste) 0..1
treslagSammenstilt Hovedtyper av treslag SkogressursTreslagSammenstilt (kodeliste) 0..1
bonitet Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder. Integer 1..1
kroneDekning Andelen av arealet som er dekket av trekronenes vertikale projeksjon. Enhet: prosent. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. Integer 0..1
hogstklasse Skog delt inn i hogstklasser med utgangspunkt i alder og bonitet. SkogressursHogstklasse (kodeliste) 0..1
treAntall Antall trær per ha (større en 5 cm i brysthøydediameter) SkogressursTreAntall (datatype) 0..1
- antall Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
treAlder Skogens alder (antall år). Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursTreAlder (datatype) 0..1
- alder Skogens alder (antall år). Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
volumMedBark Tømmervolum med bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursVolumMedBark (datatype) 1..1
- volum Tømmervolum gjelder med bark for hele stammen på alle trær fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Integer 1..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 1..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
volumUtenBark Tømmervolum uten bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursVolumUtenBark (datatype) 1..1
- volum Tømmervolum gjelder med bark for hele stammen på alle trær fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Integer 1..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 1..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
biomasseOverjordisk Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursBiomasseOverjordisk (datatype) 1..1
- masse Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blær). Enhet: tonn per ha. Integer 1..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 1..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
biomasseUnderjordisk Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursBiomasseUnderjordisk (datatype) 1..1
- masse Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enheten oppgis i tonn per dekar. Integer 1..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 1..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
biomasseTotal Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursBiomasseTotal (datatype) 0..1
- masse Tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enheten oppgis i tonn per dekar. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
lai Leaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. Enhet: prosent. MERK: LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%. SkogressursLaIndeks (datatype) 0..1
- lai Leaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
diameterMiddel Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursDiameterMiddel (datatype) 0..1
- diameter Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
grunnflate Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet m2/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursGrunnflate (datatype) 0..1
- areal Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
høydeAritmetisk Aritmetisk gjennomsnittshøyde for alle trær. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursHøydeAritmetisk (datatype) 0..1
- høyde Aritmetisk middelhøyde. Enhet: dm. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
høydeMiddel Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursHøydeMiddel (datatype) 1..1
- høyde Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
høydeOver Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall. SkogressursHøydeOver (datatype) 0..1
- høyde Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha. Integer 0..1
- standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
- konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
- konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
beregningsmetode Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt. SkogressursBeregningsmetode (kodeliste) 1..1
xMiddel Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching: Middelverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm. Integer 0..1
xSA Standardavvik til XMIDDEL Integer 0..1
xP25 Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching: 25% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm. Integer 0..1
xP75 Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching: 75% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm. Integer 0..1
xP95 Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching: 95% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm. Integer 0..1
fargeRød Middelverdi av rød fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata. Integer 0..1
fargeGrønn Middelverdi av en grønn fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata. Integer 0..1
fargeBlå Middelverdi av blå fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata. Integer 0..1
fjernmålingsår Opptaksår for fjernmålingsdataene som er brukt i beregningene. Integer 1..1
prosjektID Identifikator som angir SR16 prosjekt CharacterString 1..1
statusID Koblingsnøkkel til metadata for skogressursfiguren. Metadata kan være prosjektidentifikator, terrengmodell anvendt, målemetode anvendt, osv. CharacterString 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 250 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 250 0..*
Flate Flate 1..1
SkogressursTreslag 0..1
SkogressursTreslagSammenstilt 0..1
SRBONITET Integer 2 1..1
SRKRONEDEK Integer 3 0..1
SRHOGSTKL SkogressursHogstklasse 0..1
SkogressursTreAntall 0..1
SkogressursTreAlder 0..1
SRVOLMB SkogressursVolumMedBark 1..1
SRVOLUB SkogressursVolumUtenBark 1..1
SkogressursBiomasseOverjordisk 1..1
SkogressursBiomasseUnderjordisk 1..1
SkogressursBiomasseTotal 0..1
SkogressursLaIndeks 0..1
SkogressursDiameterMiddel 0..1
SkogressursGrunnflate 0..1
SRHOYDEA SkogressursHøydeAritmetisk 0..1
SRHOYDEM SkogressursHøydeMiddel 1..1
SRHOYDEO SkogressursHøydeOver 0..1
SkogressursBeregningsmetode 1..1
SRXMIDDEL Integer 3 0..1
SRXSA Integer 3 0..1
SRXP25 Integer 3 0..1
SRXP75 Integer 3 0..1
SRXP95 Integer 3 0..1
SRFARGER Integer 3 0..1
SRFARGEG Integer 3 0..1
SRFARGEB Integer 3 0..1
SRFMAAR Integer 4 1..1
SRPROSJEKT CharacterString 50 1..1
STATUSID CharacterString 20 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
førsteDatafangstdato DateTime
verifiseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
opphav CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
område Flate
treslag SkogressursTreslag
treslagSammenstilt SkogressursTreslagSammenstilt
bonitet Integer
kroneDekning Integer
hogstklasse SkogressursHogstklasse
treAntall SkogressursTreAntall
treAlder SkogressursTreAlder
volumMedBark SkogressursVolumMedBark
volumUtenBark SkogressursVolumUtenBark
biomasseOverjordisk SkogressursBiomasseOverjordisk
biomasseUnderjordisk SkogressursBiomasseUnderjordisk
biomasseTotal SkogressursBiomasseTotal
lai SkogressursLaIndeks
diameterMiddel SkogressursDiameterMiddel
grunnflate SkogressursGrunnflate
høydeAritmetisk SkogressursHøydeAritmetisk
høydeMiddel SkogressursHøydeMiddel
høydeOver SkogressursHøydeOver
beregningsmetode SkogressursBeregningsmetode
xMiddel Integer
xSA Integer
xP25 Integer
xP75 Integer
xP95 Integer
fargeRød Integer
fargeGrønn Integer
fargeBlå Integer
fjernmålingsår Integer
prosjektID CharacterString
statusID CharacterString
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning SkogressursGrense 1..* SkogressursFlate
arv subtype SkogressursFlate supertype Fellesegenskaper