SkogressursGrunnflate SRGRFLATE

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
areal Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m2/ha. Integer 0..1
standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRFLATE Integer 3 0..1
GRFLATE_S Integer 3 0..1
GRFLATE_L Integer 3 0..1
GRFLATE_U Integer 3 0..1
Name Type English Description
areal Integer
standardfeil Integer
konfidensintervallNedre Integer
konfidensintervallØvre Integer

Vis SkogressursGrunnflate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1