SkogressursTreAlder SRTREALDER

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Skogens alder (antall år). Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
alder Skogens alder (antall år). Integer 0..1
standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AAR Integer 3 0..1
AAR_S Integer 3 0..1
AAR_L Integer 3 0..1
AAR_U Integer 3 0..1
Name Type English Description
alder Integer
standardfeil Integer
konfidensintervallNedre Integer
konfidensintervallØvre Integer

Vis SkogressursTreAlder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1