SkogressursTreAntall SRTREANTALL

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. Integer 0..1
standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 0..1
konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
konfidensintervallØvre Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ANTALL Integer 4 0..1
ANTALL_S Integer 3 0..1
ANTALL_L Integer 3 0..1
ANTALL_U Integer 3 0..1
Name Type English Description
antall Integer
standardfeil Integer
konfidensintervallNedre Integer
konfidensintervallØvre Integer

Vis SkogressursTreAntall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1