SkogressursTreslagSammenstilt SRTRESLAGSAM

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Beskriver treslagssammensetning ved aggregering av egenskapen treslag.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
grandominert Volum av gran utgjør mer enn 50 % av totalvolumet. 1
furudominert Volum av furu utgjør mer enn 50 % av totalvolumet. 2
barblanding Samlet volum av gran og furu utgjør mer enn 75 % av totalvolumet. 3
blanding Volum av gran, furu, lauv er alle mindre enn 50 %, og samlet volum av gran og furu er mindre enn 75 %. 4
lauvdominert Volum av bjørk og andre lauvtrearter utgjør mer enn 50 % av totalvolumet. 5
Ikke tresatt Samlet volum av gran, furu og lauv er lik null. 6
ikke beregnet Volum har ikke blitt estimert. 7
Verdi Navn Beskrivelse
1 grandominert <font color="#29424f">Volum av gran utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.</font>
2 furudominert <font color="#29424f">Volum av furu utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.</font>
3 barblanding <font color="#29424f">Samlet volum av gran og furu utgjør mer enn 75 % av totalvolumet.</font>
4 blanding <font color="#29424f">Volum av gran, furu, lauv er alle mindre enn 50 %, og samlet volum av gran og furu er mindre enn 75 %.</font>
5 lauvdominert <font color="#29424f">Volum av bjørk og andre lauvtrearter utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.</font>
6 Ikke tresatt <font color="#29424f">Samlet volum av gran, furu og lauv er lik null.</font>
7 ikke beregnet <font color="#29424f">Volum har ikke blitt estimert.</font>
Name Type Description Code value
grandominert Integer
furudominert Integer
barblanding Integer
blanding Integer
lauvdominert Integer
Ikke tresatt Integer
ikke beregnet Integer

Vis SkogressursTreslagSammenstilt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1