SkogressursBeregningsmetode SRMETODE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Beskriver hva slags metode som er brukt for å beregne vegetasjonshøyde.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bildematching Data fra stereomatching av flybilder er brukt i beregningene. 1
Laserskanning Data fra flybåren laserskanning er brukt i beregningene. 2
Verdi Navn Beskrivelse
Bildematching Data fra stereomatching av flybilder er brukt i beregningene.
Laserskanning Data fra flybåren laserskanning er brukt i beregningene.
Name Type Description Code value
Bildematching Integer
Laserskanning Integer

Vis SkogressursBeregningsmetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1