Flate Surface

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode som ligger til grunn for registreringen Målemetode 0..1
posisjonsnøyaktighet avvik fra en antatt korrekt posisjon DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0..1
representasjonspunkt punkt som ligger innenfor flaten GM_Point 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 0..1
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0..1
GM_Point 1..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
posisjonsnøyaktighet DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy
representasjonspunkt GM_Point

Vis Flate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 0 ..1
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0 ..1
GM_Point 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Flate supertype GM_CompositeSurface