Integer

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

signed integer number; the length of an integer is encapsulation and usage dependent. It consists of an exact integer value, with no fractional part. Eksempel: 29, -65547.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Integer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Organisasjonsnummer supertype Integer