SkogressursTreslag SRTRESLAG

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Dominerende treslag.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
gran Gran utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet. 1
furu Furu utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet. 2
lauv Lauv utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet. 3
Verdi Navn Beskrivelse
1 gran Gran utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.
2 furu Furu utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.
3 lauv Lauv utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.
Name Type Description Code value
gran Integer
furu Integer
lauv Integer

Vis SkogressursTreslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1