Skog og landskap

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

Skogressurs pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs

1.0


Arealressurs pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs

1.0


Beitebruk pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Beitebruk

1.0


Jordsmonn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn

1.0


Reindrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift

1.0


Vegetasjon pakke

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet Vegetasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Vegetasjon

1.0