Søket gav 34 treff

Kommuneplan 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20191121


Regplan 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20191105


Regplanforslag 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20200630


Generelle typer 5.0 produktspesifikasjon

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

gyldig

5.0.0


PlanleggingIgangsatt produktspesifikasjon

modell for å identifisere og avgrense hvor det er igangsatt planlegging Området skal registreres i kommunens planregister. Modellen beskriver hvordan forslagstiller skal sende det inn til kommunen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreslått

2022


Planregister 2023 produktspesifikasjon

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

foreslått

5.0


Regplanforslag-2022 produktspesifikasjon

UML-modell for kartdelen av et reguleringsforslag. Reguleringsplanforslaget skal sendes inn til kommunene via altInn og vil bli validert der. Den videre forvaltningen av planforslaget i kommunens forslagsbase dekkes også. Modellen for plankartet består av objektet Arealplan med tilhørende plankartobjekter. For digitale planbestemmer henvises til en egen modell.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2022

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreslått

2022_rev20221215


Arealplan produktspesifikasjon

modellpakke for den overordna objekttypen arealplan med tilhørende datatyper og assosiasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Arealplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Dispensasjoner produktspesifikasjon

Modellen for dispensasjon er ikke avgjort. For referansens skyldvises også den tidligere modellen i et diagram.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Dispensasjoner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Kodelister produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0_rev20211007


Kommuneplan produktspesifikasjon

modell for kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Kommuneplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


KommuneplanGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


Planbehandling produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Planbehandling

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Planbestemmelser produktspesifikasjon

modellelementer for planbestemmelser, med tilhørende referanser til arealplanen og plankartet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Planbestemmelser

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Plankart felles produktspesifikasjon

modellpakke med klasser som er felles for reguleringsplan og kommuneplan

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Plankart felles

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Planregister produktspesifikasjon

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

5.0


RegplanforslagGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplanforslag, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Plandata\RegplanforslagGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


RegplanGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplan, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


Reguleringsplan produktspesifikasjon

modellelementer for reguleringsplan. Begrepet reguleringplan omfatter regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2) / områderegulering eller detaljregulering (pbl. 2008 §§ 12-1, 12-2 og 12-3)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Reguleringsplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0