Søket gav 26 treff

Kommuneplan 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20191121


PlanleggingIgangsatt produktspesifikasjon

modell for å identifisere og avgrense planområde for igangsatt planlegging

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20230701


Regplan 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20191105


Regplanforslag 20190401 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplanforslag\Regplanforslag 20190401

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20190401_rev20200630


Regplanforslag-2023 produktspesifikasjon

UML-modell for kartdelen av et reguleringsplanforslag. Modellen består av objektet Arealplan med tilhørende plankartobjekter, og ev. 3D-objekter. Modellen beskriver hvordan planforslaget skal sendes inn til kommunen via Fellestjenester Plan, supplert med noen egenskaper for den videre forvaltningen av planforslaget i kommunen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2023

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gyldig

20230701


Generelle typer 5.0 produktspesifikasjon

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

gyldig

5.0.0


Kodelister produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0_rev20211007


KommuneplanGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no produktspesifikasjon

modell for kommuneplan eller -delplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

20240228


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


Planregister produktspesifikasjon

modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

5.0


RegplanforslagGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplanforslag, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanforslagGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


RegplanGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Reguleringsplan, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


Reguleringsplanbestemmelser produktspesifikasjon

Konseptuell UML-modell tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/, web-side-dato 17.03.2017

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

1.0


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20160316

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20161104


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20161104

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20170215


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. I 20151202-versjonen er det kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype (slik det var i 20151122-versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20161104


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Erstattet

20170215


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20170205

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20171020


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20171020