RegplanGeosynk 20180701

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 20180701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjon for Reguleringsplan, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reguleringsplan/20180701

Viser treff 1 - 7 av 7

Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701\Fellesegenskaper

Utkast

20180701


Planområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701\Planområde

Utkast

1.0


Arealformål pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701\Arealformål

Utkast

1.0


Bestemmelser/hensyn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701\Bestemmelser/hensyn

Utkast

1.0


Juridiske punkt/linjer og påskrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701\Juridiske punkt/linjer og påskrift

Utkast

1.0