'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utkast 20240228

produktspesifikasjon

Beskrivelse: modell for kommuneplan eller -delplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Kommuneplan/2024

Viser treff 1 - 15 av 15

Fellesegenskaper pakke

pakke som inneholder utvalgte generelle egenskaper og datatyper fra SOSI Del 1. Egenskaper som gjelder mange klasser er samla i abstrakte superklasser som overfører egenskaper til sine subklasser ved arv.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Fellesegenskaper

Utkast

1.0


ArealplanID pakke

modellpakke som definerer nasjonal arealplanID

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\ArealplanID

Utkast

1.0


Arealplan pakke

modellpakke for den overordna objekttypen arealplan med tilhørende datatyper og assosiasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Arealplan

Utkast

1.0


KpOmråde pakke

modellpakke for planområde til kommuneplan

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\KpOmråde

Utkast

1.0


Formål pakke

pakke som inneholder informasjonsmodellen for formål

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Formål

Utkast

1.0


Hensyn pakke

pakke som inneholder informasjonsmodellen for hensynsoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Hensyn

Utkast

1.0


Bestemmelsesområde pakke

informasjonsmodellen for betemmelsesområder, som ivaretar stedfesting av bestemmelser som ikke kan knyttes til et formålsomåde eller en henssynssone.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Bestemmelsesområde

Utkast

1.0


Regulert høyde pakke

modellpakke som inneholder infromasjonsmodellen for regulert høyde

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Regulert høyde

Utkast

1.0


Linjer og Punkt pakke

modellpakke for klasser som stedfestes som linjer og punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Linjer og Punkt

Utkast

1.0


Påskrift pakke

modellpakke som definerer kartografisk påskrift

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Påskrift

Utkast

1.0


Kp 1985 pakke

modell med objekttyper etter pbl. 1985

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Kp 1985

Utkast

20240228


Endringer fra 2019 pakke

Modellpakke som inneholder digrammer som illustrerer endringer fra NPAD Kommuneplan 2029

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no\Endringer fra 2019

Utkast

1.0