Planregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: modell for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Planregister