Regplan 20190401

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gyldig 20190401_rev20191105

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 7 av 7

Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Fellesegenskaper

Gyldig

20190401_rev20191105


Planområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Planområde

Gyldig

1.0


Arealformål pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Arealformål

Gyldig

1.0


Bestemmelser og hensyn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Bestemmelser og hensyn

Gyldig

1.0


Juridiske punkt linjer og påskrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Reguleringsplan\Regplan 20190401\Juridiske punkt linjer og påskrift

Gyldig

1.0