Plan-5.0Utkast

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utkast 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Viser treff 1 - 17 av 17

INSPIRE-realisering pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\INSPIRE-realisering

Utkast

1.0


Plan felles pakke

elementer som er felles for reguleringsplan og kommuneplan, samt den tidligere planregistermodellen. Innholder også realisering av INSPIRE.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Plan felles

Utkast

1.0


NasjonalePlanoppgaver pakke

modell for nasjonale planbestemmelser og rikspolitiske bestemmelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\NasjonalePlanoppgaver

Utkast

1.0


Kommune(del)plan pakke

modell for kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Kommune(del)plan

Utkast

5.0


Reguleringsplaner pakke

modell for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering, eller detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2, eller pbl. 2008 §§ 12-1, 12-2 og 12-3

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Reguleringsplaner

Utkast

5.0


Midlertidig forbud mot tiltak pakke

modell med midlertidig bygge- og deleforbud / midlertidig forbud mot tiltak (pbl. 1985 § 33, og pbl. 2008 kap. 13)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Midlertidig forbud mot tiltak

Utkast

5.0


Ekspropriasjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Ekspropriasjon

Utkast

5.0


Refusjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\Refusjon

Utkast

5.0


EnkeltSaker pakke

modell for enkelssaker (tiltak) (pbl. 1985 § 93, og pbl. §§ 20-1 og 21-2 fra 1. juli 2010) og søknad for sak (pbl. 1985 § 93, og pbl. kap. 20, § 21-2 fra 1. juli 2010)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast\EnkeltSaker

Utkast

5.0