Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette applikasjonsskjemaet er en "oppgradert" versjon av applikasjonsskjemaet i produktspesifikasjonen "Reguleringsplaner 20120416". Oppgraderingen består i at den opprinnelige modellen er på vei til å bli tilpasset GML og Geosynkronisering. NB! Bør revideres når det foreligger en "offisiell versjon" av GML/Geosync-oppgraderingen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Reguleringsplaner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

20160603


Planregister_test produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ukjent

1.0


Planbestemmelser-2023 produktspesifikasjon

UML-modell for planbestemmelser med tilhørende referanse til plankartet, som gjelder ved innsending av planforslag. Modellen er tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

godkjent

20230701


Reguleringsplanbestemmelser produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Planbestemmelser - forlatt forslag\Reguleringsplanbestemmelser

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20160604


Reguleringsplanbestemmelser_2016-versjon produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser_2016-versjon

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20160608


Reguleringsplanbestemmelser_20170317-versjon produktspesifikasjon

Konseptuell UML-modell tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/, web-side-dato 17.03.2017 NB! Knytting til feltnavn er kun modellert som tekst, gjort for å lette testingen. Bør vurderes gjort om til noe mer avansert for endelig versjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplanprosjekt\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser_20170317-versjon

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

under arbeid

20170317a


Laster....