Kommuneplaner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Erstattet 20170215

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Opprettet som kopi av versjon 20161104

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Kommuneplan/20170215

Viser treff 1 - 8 av 8

SOSI_Objekt_Kp pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\SOSI_Objekt_Kp

Erstattet

20170215


Planområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Planområde

Erstattet

1.0


Arealformål pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Arealformål

Erstattet

1.0


Bestemmelser/hensyn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Bestemmelser/hensyn

Erstattet

1.0


Juridiske punkt/linjer og påskrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Juridiske punkt/linjer og påskrift

Erstattet

1.0


Kodelister pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Kodelister

Erstattet

1.0


Plan felles pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\Plan felles

Erstattet

1.0


GenerelleTyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner\GenerelleTyper

Erstattet

20170215