KommuneplanGeosynk 20180701

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 20180701

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 7 av 7

Fellesegenskaper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701\Fellesegenskaper

Utkast

20180701


Planområde pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701\Planområde

Utkast

1.0


Arealformål pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701\Arealformål

Utkast

1.0


Bestemmelser og hensyn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701\Bestemmelser og hensyn

Utkast

1.0


Juridiske punkt linjer og påskrift pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701\Juridiske punkt linjer og påskrift

Utkast

1.0