PlanleggingIgangsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gyldig 20230701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: modell for å identifisere og avgrense planområde for igangsatt planlegging

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/PlanleggingIgangsatt/20230701

Viser treff 1 - 3 av 3

Fellesegenskaper pakke

pakke med utvalgte generelle egenskaper og datatyper fra SOSI Del 1 Generelle typer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt\Fellesegenskaper

Gyldig

1.0


Planområde pakke

inneholder planområdet med tilhørende egenskaper og datatyper

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt\Planområde

Gyldig

1.0