Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 8 av 8

GravfeltDato datatype

ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt


GravId datatype

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt


GravDato datatype

datoer knyttet til forvaltning av en grav


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GravplassStatusType datatype

status på gravplassen


Tilrettelegging datatype

tilpassning til særskilt trosretning


Matrikkelnummer datatype

den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet -- Definition - - the official term for each individual cadastral unit


KulturminneDateringGruppe datatype

kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact