GravplassStatusType GRAVPLASSTATUSTYPE

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

status på gravplassen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gravplassStatus tilstand på gravplass GravplassStatus (kodeliste) 1..1
dato dato for tilstand Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRAVPLASS_STATUS GravplassStatus 20 1..1
DATO Date 0..1
Name Type English Description
gravplassStatus GravplassStatus
dato Date

Vis GravplassStatusType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GravplassStatus 1 ..1
Date 0 ..1