GravDato GRAVDATO

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

datoer knyttet til forvaltning av en grav
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etableringsdato dato når enheten ble etablert Date 0..1
tattIBrukdato når graven ble tatt i bruk Merknad:(NB: Kan være flere datoer på en grav, jf to kister eller gjenbruk) Date 0..*
gjentattBrukDato når graven ble tatt i ny bruk etter sletting Date 0..*
forskjøvet når graven ble forskjøvet, jf forskriftens § 5 Date 0..1
opphørAvFesteforhold når feste opphører og graven er slettet, jf lovens § 18 Date 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
ETABLERINGSDATO Date 0..1
TATTIBRUKDATO Date 0..*
GJENTATTBRUKDATO Date 0..*
FORSKJØVET Date 0..1
OPPHØRAVFESTEFORHOLD Date 0..*
Name Type English Description
etableringsdato Date
tattIBrukdato Date
gjentattBrukDato Date
forskjøvet Date
opphørAvFesteforhold Date

Vis GravDato i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
Date 0 ..*
Date 0 ..*
Date 0 ..1
Date 0 ..*