Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet 0..1
MålemetodeHøyde 0..1
H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer
synbarhet Synbarhet
målemetodeHøyde MålemetodeHøyde
nøyaktighetHøyde Integer
maksimaltAvvik Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1
MålemetodeHøyde 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1