GravfeltDato GRAVFELTDATO

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etableringsdato når gravfeltet ble etablert Date 0..1
tattIBrukDato når gravfeltet ble tatt i bruk Date 0..1
vedtattEndretDato når gravfeltet ble vedtatt endret, jfr figur 7 Date 0..1
vedtattBevart når det ble fattet vedtak om bevaring av gravfeltet Date 0..1
midlertidigStengt når gravfeltet ble midlertidig stengt for bruk, jfr forskriftens $5 Date 0..1
nårStengtDato når gravfeltet ble stengt Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ETABLERINGSDATO Date 0..1
TATTIBRUKDATO Date 0..1
VEDTATTENDRETDATO Date 0..1
VEDTATTBEVART Date 0..1
MIDLERTIDIGSTENGT Date 0..1
NÅRSTENGTDATO Date 0..1
Name Type English Description
etableringsdato Date
tattIBrukDato Date
vedtattEndretDato Date
vedtattBevart Date
midlertidigStengt Date
nårStengtDato Date

Vis GravfeltDato i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1