KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Lagre som:

Kirkebygg forenklet modell produktspesifikasjon

Modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell

Gyldig

20180601


Gravplass produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass

Erstattet

1.0


Gravplass produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Gravplass

Gyldig

20180601


Kirkebygg forenklet modell produktspesifikasjon

modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Kirkebygg forenklet modell

Utkast

20190815