Tilrettelegging TILRETTELEGGING

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

tilpassning til særskilt trosretning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tilrettelagt Tilrettelagt for særskilt trosretning Boolean 1..1
merknad Merknad knytet til tilrettelegging for særskilt trosretning: Eksempel: Særlig gravretning CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TILRETTELAGT Boolean 1..1
MERKNAD CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
tilrettelagt Boolean
merknad CharacterString

Vis Tilrettelegging i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Navn Beskrivelse
Tilrettelagt inv: self.tilrettelagt =True() implies self.merknad -> notEmpty() /* Merknad er påkrevd dersom objektet er tilrettelagt */