KulturminneDateringGruppe CulturalHeritageDatingGroup KM_DATERING

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

kulturminnets alder
the age of the cultural heritage site/artefact
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kulturminneDatering hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra KulturminneDatering 1..1
kulturminneDateringKvalitet påliteligheten av datering under kulturminneDatering KulturminneDateringKvalitet 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KM_DAT KulturminneDatering 3 1..1
KM_DATKVAL KulturminneDateringKvalitet 1 0..1
Name Type English Description
kulturminneDatering KulturminneDatering culturalHeritageSiteDating epoch or period from which the cultural heritage site dates
kulturminneDateringKvalitet KulturminneDateringKvalitet culturalHeritageSiteDatingQuality the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating

Vis KulturminneDateringGruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
KulturminneDatering 1 ..1
KulturminneDateringKvalitet 0 ..1