GravId GRAVID

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rad identifkasjon av rad, inntil 3 tegn, i utgangspunktet 2 siffer, eventuelt med tillegg av en bokstav ved innskutte rader CharacterString 1..1
kolonne identifikasjon av en kolonne. I utgangspunktet 3 siffer, eventuelt en ekstra bokstav for innskutt grav CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RAD CharacterString 3 1..1
KOLONNE CharacterString 3 1..1
Name Type English Description
rad CharacterString
kolonne CharacterString

Vis GravId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1