Matrikkelnummer CadastralNumber MATRIKKELNUMMER

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet
the official term for each individual cadastral unit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
festenummer festenummer Integer 0..1
seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELKOMMUNE Matrikkelkommune 4 1..1
GNR Integer 5 1..1
BNR Integer 4 1..1
FNR Integer 4 0..1
SNR Integer 3 0..1
Name Type English Description
matrikkelkommune Matrikkelkommune cadastralMunicipality indication of the municipality which the object has been or is registered in Note: Includes both existing and obsolete municipalities
gårdsnummer Integer landNumber Land number
bruksnummer Integer titleNumber title number
festenummer Integer leaseNumber Lease number
seksjonsnummer Integer unitNumber Unit number

Vis Matrikkelnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelkommune 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1