Barnetråkk

Kartverket Erstattet 20160318

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 16 av 16

Barnelekområde objekttype

område hvor barn og ungdom leker og oppholder seg


BarnetråkkGenerell objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


Barneveg objekttype

Barns skoleveg med vurderinger om faregrad


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Skolebruksområde objekttype

område skolen bruker til uteundervisning.Sommerbruk kodeliste

Aktiviteter som foregår hovedsaklig sommerstidÅrstidType kodeliste

Klassifisering av årstider