Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Kartverket Erstattet

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Digitalisert fra krokering på kart Digitalisert fra kartskisse Digitalisert fra krokering på kart
Direkte innlagt på skjerm Direkte innlagt på skjerm
Ukjent målemetode Ukjent målemetode
Verdi Navn Beskrivelse
Digitalisert fra krokering på kart Digitalisert fra kartskisse
Direkte innlagt på skjerm
Ukjent målemetode
Name Type Description Code value
Digitised from sketching on map <undefined> Digitised from sketching on map
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1