JaNei

kodeliste

Kartverket Erstattet

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis JaNei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1